top of page

Bouw mee!

Om het woningentekort op te lossen is een andere aanpak nodig. 

Het grote tekort op de woningmarkt en het gebrek aan betaalbare woningen voor starters. ouderen en migranten en daklozen vergt in deze tijd een andere aanpak en een andere type woning. 

Het is tegenwoordig namelijk prima mogelijk om te wonen met lagere woonlasten dankzij de toenemende populariteit van Tiny houses in Nederland. Ook omarmen steeds meer gemeenten deze vorm van wonen door het aanbieden van grond en op maat regelgeving aan voor het plaatsen of bouwen van Tiny Houses of Ecoliving projecten. Het blijft nog steeds erg lastig om grond of een locatie te vinden voor betaalbaar wonen.

Daarom is het erg belangrijk dat geïnteresseerden goed worden georganiseerd, geïnformeerd en worden gemobiliseerd en dat gemeenten positief worden benaderd en kennis wordt gedeeld over de mogelijkheden. Onlangs werd het eens te meer duidelijk dat door geen groot actief provinciaal netwerk te hebben een prachtige kans die werd geboden door gemeente Uden helaas niet kon worden benut. Dat soort gemiste kansen voorkomen we nu voor altijd. 

Bouw mee word partner of supporter. 

Voor de Ecoliving Coöperatie zijn we bezig om 100 partners te werven voor minimaal € 1000 en max.

€ 5000. De 100 partners vertegenwoordigen alle sectoren van de samenleving van sociaal domein, politiek, media, bouwsector tot financiering. Samen weten we alles en kunnen we veel bereiken.

Elke partner wordt certificaathouder met een rendement van 4% en aflossing binnen 2 jaar. 

 

Per provincie willen we tevens minimaal 150 supporters werven die goed geïnformeerd zullen worden, die ook zelf signaleren en waarmee wordt samengewerkt om locaties te vinden en te realiseren in hun provincie en/ of gemeente. Supporter worden is gratis meld u daarvoor aan voor onze nieuwsbrief. 

Als partner houden we u de hoogte van nieuws over locaties, betaalbaar wonen, duurzame technieken en meer interessante informatie.  

Als u wilt meewerken klikt u hier.  

De bijdragen van de certificaathouders wordt besteedt aan het realiseren van de Home4Less Ecoliving woningen voor daklozen, marketing, organisatie, leges wijziging bestemmingsplannen en meer.  

Ecoliving activiteiten/ projecten

Ecoliving Corridor 

Met o.a. de  “Ecoliving Corridor” bieden wij ouderen en starters de mogelijkheid door o.a. om laagdrempelig te wonen met lagere woonlasten op het terrein van boerderijen.    

Ecoliving streeft naar het bouwen van kleine Ecoliving woonwijkjes elke 3 tot 4 km van elkaar voor levendigheid op het platteland en daarmee bij te dragen aan het terugdringen van drugscriminaliteit. 

In de kleine woonwijkjes is ruimte voor een economische dakloze en tevens beheerder, enkele statushouders, en ouderen met een kleine portemonnee en gezinnen. 

Ecoliving bouwt woningen die volledig zelfvoorzienend zijn en op basis van containerafmetingen voor gemakkelijk transport. Ecoliving bouwt overigens klein en groot dus ook woningen geschikt voor gezinnen.

Voor meer informatie klik hier. 

Partners 
Ecoliving werkt met partners voor elke relevante aspect van realisatie en focust op relaties met gemeenten, focus op belangenverenigingen van doelgroepen, focus op techniek leveranciers, levering en afwerking van de op containergebaseerde woningen. 

Events

Ecoliving werkt samen met  www.minitopia.eu om door Nederland bijeenkomsten te organiseren om kennis te delen en gemeenten te informeren over de mogelijkheden en oplossingen voor hun woningtekort. 

Ook zullen we een jaarlijks congres organiseren met aanwezigheid van leveranciers van technieken, voorbeeldprojecten van binnen- en buitenland en meer en van de zomer een "Tiny house tour" door Nederland. 

Indien u op andere wijze wilt bijdragen neem dan contact op. 

David Berg 

Ecoliving Coöperatie 
 

bottom of page