Wat wilt u weten over crowdfunding?  

Crowdfunding is financiering in eigen beheer  

Crowdfunding heeft wereldwijd reeds de 5 miljard grens gepasseerd en dagelijks worden er ruim 100 crowdfunding acties gestart op een van de vele honderden crowdfundingplatforms ter wereld.

 

Crowdfunding bestaat uit 3 typen.

1. Crowdfunding op basis van tegenprestaties/ rewards.

2, Crowdfunding op basis van leningen

3. Crowdfunding op basis van aandelen.

 

Crowdfunding vergt een goede voorbereiding, organisatie en beheer voor een succesvol resultaat. Als crowdfunding op de juiste wijze wordt uitgevoerd betekent dat een telkens terugkerende bron van financiering met medewerking van netwerken, relaties en platforms.

 

De organisatie bestaat uit zes stappen. 

 

Stap 1. Bewustkiezen  

Stap 2. Vormgeven

Stap 3: Concretiseren

Stap 4: Organiseren

Stap 5: Executie

Stap 6: Relatiebeheer