top of page

Impact

Alle waardevolle initiatieven die zich hebben aangemeld of aangemeld zijn door anderen staan in het overzicht hieronder. 
Tevens ook een eigen kader op de pagina "initiatieven" 

Verder worden ze uitgenodigd voor bijeenkomsten. 

Deelname aan pr en fondsenwervende acties voor meer bekendheid en financiering

Deelname aan de Toekomst van Eindhoven krant uitgave na de zomer ism Groot Eindhoven.  

Gratis deelname aan dinsdagochtend sessies in Het Cruydenhuisch

Overzicht

Overzicht van initiatieven

Categorie: Natuur- wonen- duurzaamheid

Ecoliving -  www.ecolivingnederland.nl

Green window - www.greenwindow.nl

Blote voetenpad - https://www.facebook.com/lausieb 

Categorie: Voeding, zorg, participatie en welzijn

Linda's meal -  www.lindas-meal.nl

De Verborgen Hof- http://www.de-verborgen-hof.nl

Het Cruydenhuisch-  www.hetcruydenhuisch.nl   

Stratum Helpt- www.stratumhelpt.nl

Wijkcentrum Fab28-  www.fab28.nu 

Jumpstart040 - www.jumpstart040.nl
Inloop De Zuidwester- https://www.facebook.com/Inloop-de-Zuidwester-104881418034960

Stichting met je hart- https://www.metjehart.nl/gemeenten/eindhoven-waalre/

Stichting Ervaring die Staat-  www.stichtingervaringdiestaat.nl 

Categorie: Onderwijs en Jeugd

Democratische School- https://doe040.nl/

Stichting bdt - https://www.facebook.com/stichtingbdt

Categorie:  Ondernemen en inkomen

Buurtloterij - www.buurtloterij.nu 

Met je hart ondernemen- www.metjehartondernemen.nl

Toekomst van Nederland - www.getcrowdfunded.nl  

Menu040 - www.menu040.nl 

Werkplaats financien XL-  https://www.werkplaatsfinancienxl.nl

 

bottom of page