top of page

Projecten

Home4less is momenteel de mogelijkheden aan het verkennen voor het realiseren en plaatsen van Home4less woningen op boerenerven, op tijdelijk braakliggende terreinen en op andere locaties.

Home4less " Zorgland" is een speciaal initiatief dat Home4less woningen realiseert in combinatie met zorg, voeding en welzijn. 

Impact van Zorgland van Ecoliving Nederl

Veel manieren om samen te werken

donate

Ecoliving vergt geen bouwwerkzaamheden, want de 'bouw' vindt plaats elders. Eco livings worden 'zelfvoorzienend' neergezet en kunnen ook weer makkelijk weggehaald worden. 

Samen met u verkennen we de mogelijkheden van Eco livings op uw grond. 

U kunt certificaathouder worden voor maar € 500 van de Ecoliving corporatie.  

Elke certificaathouder heeft stemrecht, en kiest de 'corporatie raadsleden'. 

De organisatie van Home4less is klein, flexibel en snel. Dat stelt ons in staat om snel op kansen in te spelen. Omdat we geen standaard bouwonderneming zijn kunnen wij met gemeenten op een hele andere manier samenwerken dan de conventionele bouwondernemingen. 

Als jij ook kansen ziet en wilt samenwerken wordt dan 'accelerator'

bottom of page