top of page

Buurtloterij

Er zijn vele inwoners die goede ideeën hebben voor hun buurt maar vaak is er wat geld nodig om deze ideeën te realiseren. Geld dat gevraagd wordt van de gemeenten maar dat budget is beperkt en als initiatiefnemer moet je ook weten hoe aan het geld te komen, en eventuele andere manieren om fondsen te werven. 

 

De buurtloterij is bedacht om meerdere redenen: 

 • Buurtbewoners nog meer met elkaar te verbinden

 • Meer buurtinitiatieven te realiseren en meer buurtinitiatieven samen te organiseren. 

 • Meer bekendheid, waardering en klantenwerving voor de deelnemende winkeliers. 

 • Meer sociale cohesie en betrokkenheid in de buurt.   

 • Loten worden verkocht via deelnemende winkeliers en online. 

 • Lot kost € 2. 

 • Prijzen worden elke maand uitgereikt op de eerste dinsdag van de nieuwe maand in het Cruydenhuisch. Prijzen worden beschikbaar gesteld door de deelnemende winkeliers en partners. 

 • Trekking door notaris uit de buurt op de laatste dinsdag van de maand. 

 • De opbrengsten worden na onkosten verdeeld over buurtinitiatieven. 

 • Het buurtinitiatief met de meeste stemmen ontvangt 20% meer. 

 • Elke buurtidee ontvangt advies, begeleiding en promotionele ondersteuning in de realisatie.  

 • Deelname voor traject overige financiering zoals fondsenwervende activiteiten.  

 • Eerste drie maanden starten voor stadsdeel Stratum om vervolgens de buurtloterij ook in andere stadsdelen te organiseren.  

Contact

kantoor@hetcruydenhuisch.nl ovv Buurtloterij 

HetCruydenhuisch.jpeg
bottom of page